INVESTIGACIÓN

CÀNCER GINECOLÒGIC I EXERCICI FÍSIC

ESTUDIO

Autores:
Antoni Llueca Abella.

El càncer constitueix la primera causa de mort en els països industrialitzats. Es calcula que una de cada quatre morts als EUA són a causa del càncer.

L’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (International Agency for Research on Cancer, IARC), estima que en el món es diagnostiquen 14,1 milions de nous casos de càncer a l’any.

Segons la mateixa agència, es van produir gairebé 8,2 milions de morts per culpa d’aquesta malaltia en 2012 i, aproximadament 32,6 milions de persones vivien amb càncer en tot el món l’esmentat any (Ferlay i altres, 2014).

La incidència de càncer a Espanya l’any 2012 va ser de 215.534 casos, amb una taxa estandarditzada per edat de 215 casos anuals de càncer per cada 100.000 habitants. Es van produir 102.762 morts causades pel càncer i 581.688 persones visqueren amb la malaltia a Espanya aquell any.

El risc de desenvolupar un càncer abans dels 75 anys per a un espanyol és del 25%, és a dir, un de cada quatre espanyols desenvoluparà un càncer al llarg de la seua vida (Ferlay i altres, 2014). Les localitzacions de càncer més freqüents a Espanya es re ecteixen en la gura 1.

Cátedra Medtronic de Formación e Investigación Quirúrgica

Multidisciplinariedad en cirugía para un mejor resultado